top of page

Privacyverklaring

Privacyverklaring WiwiriApp B.V.

 

Welkom bij WiwiriApp B.V. en dank voor het gebruik maken van onze Diensten. Wij respecteren je privacy en wij nemen de bescherming van jouw privacy serieus. Wanneer je contact met ons opneemt of diensten bij ons afneemt, laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter. Wij zijn verplicht je te informeren wat met je gegevens gebeurt, met welk doel ze worden verzameld en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die jou direct of in combinatie met andere gegevens kunnen identificeren. We verzamelen persoonsgegevens:

•             die jij aan ons verstrekt bij het gebruik van onze website en diensten;

•             persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen;

•             persoonsgegevens die wij verzamelen via andere bronnen.

De termen die in deze Privacyverklaring worden gebruikt hebben dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden die toegankelijk zijn bij WiwiriApp B.V., tenzij anders gedefinieerd in deze Privacyverklaring.

Wij zetten ons in om alle persoonsgegevens die je ons toevertrouwt voor het gebruik van onze dienstverlening, te beveiligen en met zorg te bewaren. Deze Privacyverklaring heeft als doel je een duidelijk beeld te geven van hoe we je persoonsgegevens gebruiken, onze inzet om je persoonsgegevens te beschermen, de rechten die je hebt en de mogelijkheden om controle uit te oefenen over je gegevens en de bescherming van jouw privacy. In deze Privacyverklaring komen de volgende gegevens aan bod:

 • De contactgegevens van WiwiriApp B.V.;

 • Welke persoonsgegevens WiwiriApp B.V. verzamelt en gebruikt;

 • Hoe wij omgaan met persoonsgegevens van minderjarigen;

 • De reden waarom jouw gegevens worden verzameld als je gebruik maakt van onze Diensten;

 • Hoe WiwiriApp B.V. de persoonsgegevens verzamelt en gebruikt;

 • Hoe WiwiriApp B.V. persoonsgegevens opslaat en beveiligt;

 • Verstrekken van persoonsgegevens aan derden;

 • Links naar andere websites;

 • Hoe je contact kunt opnemen met WiwiriApp B.V.;

 • Wijzigingen aan deze Privacyverklaring.

 

1/ Contactgegevens WiwiriApp B.V.

 

WiwiriApp B.V.

Egidiusstraat 39 1h, 1055GM Amsterdam

KvK-nummer 81779615

Contactpersoon WiwiriApp B.V.: Malory S. Boston, bereikbaar op info@wiwiriapp.com of
+31 (0) 639605255.

Website: www.wiwiriapp.com

 

2/ Persoonsgegevens

Wij verwerken verschillende persoonsgegevens en deze worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?

Doordat je onze website bezoekt, een contact- en/of inschrijfformulier invult, ons een e-mail stuurt en/of gebruik maakt van onze Diensten, worden jouw persoonsgegevens verwerkt.

Het gaat hierbij om de volgende (mogelijke) gegevens:

 

 • Foto’s van de thuiskapper: Ter identificatie van de Gebruiker;

 • Modelfoto’s van de thuiskapper: Hiermee krijgen de Consumenten een duidelijk beeld van de te leveren dienst door de Ondernemer;

 • Profielfoto van de consument; ter identificatie van de Consument;

 • Voor- en achternaam of in geval van een rechtspersoon, een bedrijfsnaam en KvK-nummer (ter identificatie voor de Gebruiker en voor WiwiriApp B.V.);

 • E-mailadres: voor communicatiedoeleinden tussen Gebruikers en WiwiriApp B.V. met betrekking tot de Diensten;

 • Telefoonnummer: zodat uitsluitend WiwiriApp B.V. via deze weg contact kan opnemen met Gebruikers. Gebruikers kunnen onderling met elkaar communiceren via de chatfunctie in de Applicatie;

 • Adres- en locatiegegevens: Doormiddel van het aangeven van de locatie kunnen de gebruikers overzichtelijker, door het instellen van een radius, de dichtbij zijnde aanbieder of aanvrager vinden;

 • Communicatiegegevens zoals chatberichten van Gebruikers: ter bescherming van Consumenten en Ondernemers;

 • Beoordelingen en reacties geplaatst door gebruikers van WiwiriApp B.V.;

 • Automatisch verzamelde gegevens, zoals je IP-adres, type browser en besturingssysteem, applicatieversie en geografische locatie. We verzamelen en genereren ook gegevens op basis van je gebruik van WiwiriApp B.V., zoals de pagina’s die je hebt bezocht, de pagina’s die je voor en na je bezoek aan WiwiriApp B.V. bezoekt, de zoektermen die je gebruikt, hoe vaak je onze Applicatie gebruikt en of je interesse hebt om onze Applicatie vaker te gebruiken. Wij verzamelen deze gegevens door middel van het plaatsen van cookies. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij je naar onze Cookiebeleid.

 • Inloggen via social media: om je gebruiksgemak op onze website te verbeteren, bieden we de mogelijkheid aan om in te loggen via je Google- of Facebook-account. Indien je daarvoor kiest, machtig je ons persoonlijke data op te halen zoals je naam, e-mailadres en extern identificatienummer. Wij kunnen deze informatie opslaan voor gebruik zoals vermeld in deze verklaring en kan mogelijk gebruikt worden om gebruiksgegevens te valideren voor inloggen via social media. Het gebruik van informatie dat door Google en Facebook verzameld wordt, valt onder het beleid van de respectievelijke partijen en ons gebruik van deze informatie valt onder deze Privacyverklaring;

 • Je kunt zelf bepalen welke gegevens je aan ons verstrekt. In sommige gevallen kan het echter zo zijn dat wij pas aan een verzoek kunnen voldoen als we meer gegevens van je ontvangen, bijvoorbeeld aanvullende financiële gegevens. In dat geval zullen we je hierover apart informeren. Het niet verstrekken van deze gegevens kan betekenen dat wij jouw vraag of verzoek niet of niet volledig in behandeling kunnen nemen of dat je geen gebruik kunt maken van onze diensten.

 

3/ (Persoons)gegevens van minderjarigen

WiwiriApp B.V. heeft niet het oogmerk om middels haar Diensten, gegevens te verzamelen over minderjarige websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Dit is wel mogelijk, indien de minderjarige toestemming heeft van zijn ouders of voogd. We kunnen echter niet exact controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders worden dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun minderjarige kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u als ouder/voogd van mening bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wiwiriapp.com. De betreffende informatie zal dan zo spoedig mogelijk worden verwijderd. 

 

4/ Waarom we jouw gegevens nodig hebben

Als je ervoor kiest om van onze Diensten gebruik te maken, dan ga je akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie met betrekking tot deze Privacyverklaring. De Persoonsgegevens die we verzamelen, wordt gebruikt voor het leveren en verbeteren van de Diensten. Wij zullen jouw informatie met niemand gebruiken of delen, behalve (eventueel) zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Jouw informatie zal ook worden verzameld om contact met je op te nemen, je eventueel van offertes of opdrachtbevestigingen te voorzien en om onze Diensten te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante zaken. Daarnaast zullen jouw gegevens worden gebruikt voor het afhandelen van betalingen of om jou te informeren over eventuele wijzigingen van onze Diensten. Alle informatie die je met ons deelt, wordt zorgvuldig bewaard.

Jouw gegevens worden tevens verwerkt om nieuwsbrieven te versturen of je anderszins te informeren over onze activiteiten en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

WiwiriApp B.V. verwerkt je persoonsgegevens om je identiteit te verifiëren en je toegang te geven tot onze diensten. Onze grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst die we met jou hebben en te voldoen aan onze wettelijke verplichting om passende beveiligingsmaatregelen te nemen om de gegevens die we verwerken te beschermen;

We verwerken je persoonsgegevens zodat we je onze diensten kunnen aanbieden. Het doel van onze diensten is om Consumenten in contact te brengen met (thuis)kappers voor het uitvoeren van opdrachten, mede op basis van interesses en/of beoordelingen. Onze grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst die we met jou hebben;

WiwiriApp B.V. analyseert informatie over de wijze waarop je onze website en diensten gebruikt om zo de gebruikerservaring te verbeteren voor alle websitebezoekers. Deze informatie bevat zowel onderzoeksdata als statistieken. Het is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om deze informatie te analyseren, bijvoorbeeld om problemen met onze website op te kunnen lossen;

We gebruiken je persoonsgegevens om je een persoonlijke ervaring met onze diensten te bieden. Dit doen we door je bijvoorbeeld interactieve of gepersonaliseerde elementen aan te bieden die toegespitst zijn op je interesses. Het is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om jou een dienst aan te bieden die zoveel mogelijk aansluit bij jouw interesses;

We gebruiken je persoonsgegevens om je gepersonaliseerde marketing berichten te sturen met informatie over onze activiteiten, producten en diensten en promotionele acties die wij relevant voor jou achten. Het is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang dat wij, of zorgvuldig geselecteerde organisaties namens ons, jou relevante en interessante berichten sturen. Indien nodig zullen we je eerst om toestemming vragen voordat we je de berichten sturen. In geval van promoties door derden, zullen de persoonsgegevens niet door deze derden worden opgeslagen;

We gebruiken je persoonsgegevens om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Bijvoorbeeld om te voldoen aan onze belastingverplichtingen. We gebruiken je persoonsgegevens ook om fraude en andere illegale of onwenselijke activiteiten te voorkomen en op te sporen. We kunnen je persoonsgegevens eveneens gebruiken om onze rechten of rechten van anderen, te beschermen of uit te oefenen. Het is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om dit te doen.

 

 

 

5/ Geautomatiseerde besluitvorming

WiwiriApp B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen die besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

 

 

6/ Verzameling en gebruik van informatie

Voor een betere ervaring tijdens het gebruik van onze Diensten kunnen we je vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken. De informatie die wij vragen wordt door ons bewaard en gebruikt zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

De website maakt gebruik van diensten van derden die informatie kunnen verzamelen om jou te identificeren.

Hieronder zijn de koppelingen naar de Privacyverklaring van externe dienstverleners die door de website worden gebruikt:

 

 

 

7/ Bewaren van jouw informatie

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Er is een uitzondering: wij zijn wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. Dat is nodig in geval van een wettelijke verplichting, zoals voor het doen van belastingaangifte.

8/ Persoonsgegevens doorgeven aan derden

Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt, behalve voor zover ze worden opgeslagen op servers, waarvoor wij diensten van derden afnemen. Met deze partijen, binnen en buiten de EER, hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij kunnen om de volgende redenen bedrijven en personen in dienst nemen:

- Om onze Diensten te vergemakkelijken;

- Om de Dienst namens ons te verlenen; of

- Om service gerelateerde diensten uit te voeren.

 

WiwiriApp B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van onze website;

 • WordPress;

 • Mailservers;

 • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens de website.

 • Facebook Pixels

 • HyperZod;

 • WIX;

 • Facebook Pixels.

 

Verder delen we je persoonsgegevens met onze dienstverleners voor zover dat relevant is. Bijvoorbeeld om betalingen te incasseren, fraude te onderzoeken en te voorkomen, marketing communicaties te verspreiden, gepersonaliseerde advertenties te tonen, onze diensten te optimaliseren of data te analyseren;

We kunnen ook je persoonsgegevens met autoriteiten delen voor zover dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld met toezichthouders, gerechtelijke instanties en overheidsinstanties, voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de vervolging van strafbare feiten en fraude. We kunnen ook persoonsgegevens doorgeven aan autoriteiten om onze rechten en eigendommen te beschermen, of de rechten en eigendommen van derden. Denk ook aan professionele adviseurs als we juridisch advies nodig hebben;

We zullen je persoonsgegevens niet zonder je voorafgaande toestemming aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden.

 

 

 

9/ Beveiliging

Wij waarderen jouw vertrouwen in het verstrekken van je persoonsgegevens en wij streven ernaar om aanvaardbare middelen te gebruiken om deze te beschermen. Maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig en betrouwbaar is, en we kunnen de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@wiwiriapp.com.

 

 

 

10/ Koppelingen naar andere sites

De Diensten van WiwiriApp B.V. kunnen links naar andere sites bevatten. Als je op een link van een derde partij klikt, word je naar die site geleid. Wij vinden het van belang dat je ervan op de hoogte bent dat deze externe sites niet door ons worden beheerd. Daarom raden wij je ten zeerste aan om de Privacyverklaring van deze websites te lezen. Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, de Privacyverklaring of de praktijken van sites of diensten van derden.

 

 

 

11/ Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door WiwiriApp B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen.

 

Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens kan gestuurd worden naar info@wiwiriapp.com. Wij moeten wel kunnen controleren dat het verzoek door jou gedaan is. Daarom vragen wij om een kopie van jouw identiteitsbewijs met dit verzoek mee te sturen. Ter bescherming van jouw privacy verzoeken wij jou om in deze kopie de overbodige gegevens zwart te maken.  Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

 

 

12/ Wijzigingen in deze Privacyverklaring

We kunnen onze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Je wordt dus geadviseerd om deze pagina regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen. Wij zullen je op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de nieuwe Privacyverklaring op deze pagina te plaatsen.

 

 

13/ Neem contact op met ons

Mocht je vragen of suggesties hebben over onze Privacyverklaring aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@wiwiriapp.com of telefonisch, via het nummer +31 (0) 639605255.

 

Deze Privacyverklaring is geldig vanaf 1 augustus 2021.

Passion.png
bottom of page